Budget

Företagande

Varför ska man göra en budget?

8 november, 2021

Förenklat kan det anses vara en plan för framtiden. Syftet kan vara att göra en prognos över kommande årsintäkter och kostnader, för att sedan kunna följa löpande hur resultatet faktiskt ligger till samt styra utvecklingen därefter.

Fördelarna med att göra en budget är många. Du kan planera verksamheten bättre och får en bättre uppfattning om hur du faktiskt ligger till. Har ditt företag anställda så kan det också var ett sätt att visa hur företaget går jämfört med uppsatta mål – och på så sätt skapa delaktighet och engagemang kring företagets siffror.

Resultatbudget

En resultatbudget hjälper dig att planera långsiktigt. Gör en enkel beräkning av kommande intäkter och kostnader, för att få en bild av resultatet för ditt kommande år. På så sätt kan du lättare säkerställa ett positivt resultat.

Det svåraste kan vara att räkna ut hur försäljningen, alltså intäkterna, kommer att se ut. Men har du drivit ditt företag i några år kan du jämföra med förra året eller de senaste 12 månaderna och sedan sätta ett mål baserat på det.

När det kommer till kostnaderna har du förmodligen redan bra koll på de som är återkommande och fasta. De rörliga kostnaderna är enklare att uppskatta efter att budgeterade intäkter är fastställda. När du gjort din resultatbudget har du ett stöd för att uppnå nya ekonomiska mål i ditt företag.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar, och visar på företagets kortsiktiga förmåga att betala t ex leverantörer, skatter, löner, lån och räntor.

Har du en verksamhet som har större säsongsvariationer eller en viss osäkerhet gällande pengar in i bolaget, så kan det vara bra att ha ett stöd för att undvika onödiga överraskningar gällande in- och utbetalningar i företaget. Ett bra resultat behöver inte innebära att likviditeten är god.

Likviditetsbudgeten utgår från vad du har på bankkontot idag och hur mycket pengar man planerar att betala ut respektive som ska komma in under samma period.

Vill du ha hjälp med att börja arbeta med budget?

Hör av dig till din kontaktperson på Confido så bokar vi en tid för att ta fram en budget åt ditt företag. Vi använder oss av webbaserade verktyg som gör det enkelt att tillsammans arbeta fram din budget. Dessutom går systemet att koppla ihop med ditt redovisningssystem, så att vi löpande kan stämma av ditt utfall mot din budget – och på så sätt följa de uppsatta målen.

Och glöm inte att fira när du når dina mål!

Dela

Ställ dina frågor!

Oavsett var du befinner dig idag, om du är nystartad, vill utveckla ditt företag eller kanske har en byråkontakt sedan tidigare – boka ett möte så tar vi ett första snack och ser vart det leder. Se det som gratis konsultation där du väljer nästa steg. Ta med dina frågor så ses vi.

Confidobloggen

07 juli 2022

Äntligen semester!

Äntligen semester för de flesta företagare! Hur har våren varit för dig? Har det varit stressigt, roligt utmanande? Är det dags för nytt arbetssätt?

Läs vidare arrow_forward
27 juni 2022

Få koll på de nya LAS-reglerna

Regeringen har lämnat förslag om ändringar i arbetsrätten och nu har riksdagen sagt ja till regeringens förslag, vilket innebär att lagen träder i kraft 30 juni 2022 men tillämpas från oktober 2022.

Läs vidare arrow_forward
22 juni 2022

Välkommen Jennie!

Vi är oerhört glada över att Jennie har blivit en del av vårt fantastiska team.

Läs vidare arrow_forward