Lagar och regler

Bokslut och årsredovisning pandemiåret 2020

11 mars, 2021

De flesta företag har under 2020 påverkats av den rådande pandemin på ett eller annat sätt. Vid upprättande av årsredovisning för 2020 behöver företag med väsentlig påverkan, såväl positiv som negativ, se över hur detta kommuniceras i årsredovisningens olika delar. Det är viktigt att inte heller glömma bort förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla upplysningar om väsentliga händelser som inträffat under året och sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet.

Åtgärder för att hantera effekter av pandemin så som uppsägning av personal, nedläggning av verksamheter och avyttring av väsentliga tillgångar kan vara exempel på viktiga förändringar i verksamheten som ska beskrivas i förvaltningsberättelsen

När får då företag som tillämpar K2 eller K3 redovisa coronastödet?

Jo, man får redovisa stödet som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till om företaget:

  • när årsbokslutet eller årsredovisningen avges finns en utfärdad författning om stödet
  • med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet
  • med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Bedömningen av om stödet kan intäktföras på det räkenskapsår det hänför sig till senast i samband med att årsbokslutet eller årsredovisningen avges och avser förhållandena vid den tidpunkten. Även stöd som regeringen har aviserat efter balansdagen och stöd som företaget har ansökt om efter balansdagen kan omfattas av bestämmelsen.

– Det finns ett antal aktiebolag som säkert kan undvika kravet på kontrollbalansräkning tack vare denna ändring, säger Peder Grip, auktoriserad redovisningskonsult på Confido.

Bestämmelsen finns i punkt 4 i det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Observera att bolaget i sin årsredovisning behöver upplysa om att en ny tillfällig redovisningsprincip används med anledning av Corona pandemin.

För mer informationhttps://www.bfn.se/fragor-och-svar/coronafragor/

Att få redovisningen rätt kan göra stor skillnad för ditt företag!

Vill du ha vår hjälp med att göra din årsredovisning?
Skicka ett mejl till hej@confidoab.se så bokar vi ett möte.

Dela

Ställ dina frågor!

Oavsett var du befinner dig idag, om du är nystartad, vill utveckla ditt företag eller kanske har en byråkontakt sedan tidigare – boka ett möte så tar vi ett första snack och ser vart det leder. Se det som gratis konsultation där du väljer nästa steg. Ta med dina frågor så ses vi.

Confidobloggen

07 juli 2022

Äntligen semester!

Äntligen semester för de flesta företagare! Hur har våren varit för dig? Har det varit stressigt, roligt utmanande? Är det dags för nytt arbetssätt?

Läs vidare arrow_forward
27 juni 2022

Få koll på de nya LAS-reglerna

Regeringen har lämnat förslag om ändringar i arbetsrätten och nu har riksdagen sagt ja till regeringens förslag, vilket innebär att lagen träder i kraft 30 juni 2022 men tillämpas från oktober 2022.

Läs vidare arrow_forward
22 juni 2022

Välkommen Jennie!

Vi är oerhört glada över att Jennie har blivit en del av vårt fantastiska team.

Läs vidare arrow_forward