Nu flyttar vi ihop med Talenom!

Redovisningsbranschen är under stor förändring. I takt med digitaliseringens framfart sker stora konsolideringar på marknaden. I början av 2021 köptes dåvarande Persson & Thorin upp av Talenom och i april 2022 förvärvades även Confido Redovisning. Nu tar vi båda byråer ett steg längre i integrationsprocessen och flyttar ihop. Vårt gemensamma kontor blir i nuvarande Confidos lokaler i Växjö.

Talenom arrow_forward

Äntligen är julen runt knuten, och du som företagare har kanske tänkt anordna en julfest eller ge dina anställda en julklapp? Då finns det några saker som kan vara bra att ha koll på gällande avdragsregler.

Julfest eller jullunch med de anställda?

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget. Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person, alltså blir det åtminstone ett visst momslyft på kostnaden för julbordet. 

Kringkostnader som musikunderhållning, lokalhyra och uppträdanden är avdragsgilla med 180 kr + moms per person. Utgifter för anställdas hotellövernattningar och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla i sin helhet om det handlar om max en övernattning och inte är en ren rekreationsresa.

Tänk på att kringkostnaderna bara blir avdragsgilla vid två personalfester per år för företaget. Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 osv.

Det är inte helt ovanligt med julluncher istället för julfest med julbord. Om företaget tar med personalen på en jullunch är det normalt inte att räkna som intern representation och därmed ska lunchen förmånsbeskattas som vanligt hos de anställda. Kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som vanliga lönekostnader. Men om jullunchen används som julfest (personalfest) – då gäller reglerna för personalfester.

Får dina anställda julklapp i år? Vad är egentligen avdragsgillt för ditt företag?

Det finns såklart inget krav på att du måste ge julklappar till dina anställda men det är ett fint sätt att visa sin uppskattning i vintermörkret.

För att en julgåva ska vara skattefri för den anställde får den kosta max 500 kronor inklusive moms. Däremot räknar man inte med fraktkostnader om sådana tillkommer. Om du håller dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julklappen. 

Om du däremot köper en dyrare julklapp – ja om den så bara kostar 501 kr – ska julklappens hela värde förmånsbeskattas hos den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden men den blir avdragsgill på samma sätt som lön. Det blir dock lite dyrare eftersom företaget dels inte kan lyfta momsen och dels måste betala arbetsgivaravgifter på värdet. Då är det bättre att hålla sig inom de givna ramarna från Skatteverket.

Den 1 april börjar ett nytt semesterår.
Melissa, lönekonsult hos oss på Confido delar med sig av sin kunskap om lagen och regler kring semester.

Semester kan vara lagstiftad, reglerad av ett kollektivavtal eller fritt avtalad mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det viktiga är att både anställd och arbetsgivare känner till vilka rättigheter som regleras av semesterlagen. Om du nu snart ska skapa nytt semesterår i lönesystemet, är det extra viktigt att ha koll på vad som gäller.

Här kommer 5 saker att ha koll på:

 1. Skilja på intjänandeår och uttagsår
  Semesteråret infaller för de flesta mellan 1 april 2021 –  31 mars 2022. Intjänandeåret är året innan, dvs 1 april 2020 – 31 mars 2021. En del företag tillämpar dock sammanfallande intjänandeår och semesterår. Detta innebär att de anställda får sina semesterdagar i början på semesteråret och tjänar sedan in dem successivt under pågående semesterår.
 2. Räkna ut nyanställdas rätt till semesterdagar.
  Har någon börjat efter den 1 april 2020 så ska du räkna ut hur många semesterdagar den anställde har tjänat in. Detta för att ha koll på hur många betalda contra obetalda dagar den anställde har eller om företaget tillämpar förskottsdagar.
 3. Vad är semesterlön, semestertillägg och semesterersättning
  Semesterlön är den lön den anställde får när man tar semester. Det är samma lön som vanligt, men med ett tillägg på 0,43 % av månadslönen per dag. Vissa kollektivavtal har ännu högre tillägg. Semesterersättning är något som kan betalas ut till de som är anställda kortare än tre månader. Istället för att ta ut sin semester i lediga dagar får man semesterersättning utbetalt i samband med lönen, ofta på 12 %, utöver den lön man tjänat in.
 4. Se till så att den anställde tar ut sin semester
  Huvudregeln enligt semesterlagen är att intjänad och betald semester tas ut i ledighet. Den anställde kan därför inte välja att vara ledig färre än 20 dagar och få resten av dagarna utbetalda i pengar. Detta gäller även deltidsanställda och anställda med deltidsfrånvaro, exempelvis föräldraledighet. Gå igenom och se om det finns outtagna betalda dagar kvar att ta ut för någon anställd.
 5. Semester och frånvaro
  Semesterlagen reglerar vilken frånvaro som är semestergrundande. Sjukdom är semestergrundande 180 kalenderdagar under insjuknandeåret och ytterligare 180 nästkommande år. Föräldraledighet här har man 120 kalenderdagar som är semesterlönegrundande och för de föräldrar som är ensamstående gäller 180 dagar. Vård av barn, för vardera föräldern är 120 kalenderdagar semesterlönegrundande och för ensamstående förälder är det 180 dagar per barn under 12 år per intjänande år.

Att få rätt lön till sina anställda ska vara en självklarhet.

Men tycker du det är krångligt att hålla reda på alla lagar och regler och vill ha vår hjälp, skicka ett mejl till hej@confidoab.se så bokar vi ett möte.

Äntligen är julen runt knuten, och du som företagare har kanske tänkt anordna en julfest eller ge dina anställda en julklapp? Då finns det några saker som kan vara bra att ha koll på gällande avdragsregler. Här har vi listat fyra bra tips!

1. Ge dina anställda en julklapp
Du kan ge en julgåva till dina anställda till ett värde på max 500 kr inklusive moms.
Om du håller dig inom den här beloppsgränsen får ditt företag lyfta momsen och dra av kostnaden för julklappen – och för den anställde är det skattefritt! 

Tänk på att i år så kan du kombinera den skattefria coronagåvan på max 2000 kr inklusive moms med julgåvan. Det innebär att det sammanlagda värdet inte får överstiga 2500 kr inklusive moms.

PS. Även om du är ensam i ditt aktiebolag så kan du ge dig själv en julklapp!

2. Bjud en kund på lunch
Kostar lunchen max 300 kr per person så får du dra av momsen, men sedan några år tillbaka ska själva kostnaden bokföras som en ej avdragsgill kostnad. Samma regler gäller även vid intern representation, dvs. mot de anställda.

3. Ha julfest med dina anställda
Har du en julfest eller en jullunch för dina anställda så är avdragsreglerna begränsade. Själva måltidskostnaden är inte avdragsgill men däremot får du även här dra momsen på ett underlag av högst 300 kr per person. Avdrag för kringkostnader, t ex teaterbesök, hockeymatch eller annan underhållning kan göras med max 180 kr exklusive moms per person.

4. Skicka en julgåva till din kund
Ska du skicka en julklapp eller julblomma till en kund är detta inte avdragsgillt. Det kan dock vara avdragsgillt om ni samtidigt har affärsförhandlingar, och då med max 300 kr per person exklusive moms. Ger du däremot en reklamgåva till ett mindre värde kan du få avdrag för hela kostnaden.

Vad är det som egentligen gäller? Och kan jag kasta papper som jag har skannat in?

Grundregeln är att allt räkenskapsmaterial måste sparas, dvs arkiveras, i minst sju år. Detta i det format underlaget hade när företaget mottog den. Får företaget exempelvis en leverantörsfaktura eller ett kvitto på papper så utgör det pappret originalet som ska sparas, likasåväl som en elektronisk handling ska arkiveras elektroniskt. Exempel på sistnämnda är e-faktura eller en pdf-faktura. 

Eftersom det är formatet vid mottagandet som styr vad som definieras som original, därmed krav på arkivering, går det inte att skanna in pappersfakturor för att sedan slänga originalpappret. Utifrån samma princip får företaget heller inte skriva ut elektroniska fakturor och därefter enbart arkivera dem på papper – de måste arkiveras digitalt då utskriften då beaktas som en kopia. 

Det finns dock ett undantag; Väljer ni att skanna in originalet säger bokföringslagen att ni bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år. 

Här kommer några praktiska tips!

Leverantörsfakturor
Får du en pappersfaktura och skannar in den så kan du kasta pappersfakturan från och med år 4. Får du en faktura via e-post eller som en e-faktura behöver du inte skriva ut fakturan på papper utan kan spara den i sitt originalformat, det vill säga digitalt.

Kvitton
Idag finns det appar där du kan fotografera kvitton och spara dem elektroniskt, men även där måste originalkvittot sparas i minst 3 år. Detta gäller oavsett om du betalar med företagskort eller gör ett privat utlägg för företagets räkning. 

Kundfaktura
Bokföringslagen säger att all arkivering av räkenskapsinformation som företaget själva har upprättat ska vara i det format materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes. Det betyder att man måste spara handlingarna i den form företaget väljer att presentera bokföringen i och inte i den form som kunden fick den.

Om företaget till exempel väljer att skapa kundfakturor digitalt i ett ekonomisystem, men skriver ut fakturan på papper för att skicka till kunden, räcker det att spara den digitala fakturan.

Vem är då ansvarig för arkiveringen?

Enskilda firmor
Här är det den fysiska person som är ansvarig för att räkenskapsinformationen bevaras.

Aktiebolag och handelsbolag
Vad gäller juridiska personer såsom aktiebolag och handelsbolag är det i grunden den juridiska personen som sådan som är ansvarig för arkiveringen av räkenskaperna. Den som bär det yttersta ansvaret är den eller de fysiska personer som är ansvariga för att bokföringsskyldigheten fullgörs, t.ex. vd, styrelsen eller den som faktiskt har hanterat arkiveringen.


Lönehantering kan vara både tidskrävande och svårt. Det finns en djungel av regler kring semester, VAB, föräldraledighet och annan frånvaro. för att inte tala om alla frågeställningar och regler kring kollektivavtal, lagar och myndighetskrav.

Det är också vanligt att det är endast en administratör som hanterar företagets löner. Det gör att man blir extra sårbar vid semester, sjukdom eller när någon slutar.

Genom att ta hjälp av oss, kan du släppa all oro över att något blir fel. Vi ser till att sätta upp moderna lösningar, med exempelvis digital tidsrapportering, som gör lönearbetet mer effektivt. Vi förbereder filöverföring till banken och fixar myndighetsrapporteringen. Allt för att det ska bli så smidigt som möjligt.

Du kan se oss som din förlängda personalavdelning, med utbildade lönekonsulter som dessutom gärna
kan agera bollplank i olika personalfrågor.

Vi har tagit fram frågor som du kan svara på för att få koll på hur säker din löneprocess är. Exempelvis är löneprocessen kvalitetssäkrad, digital och har ni backup? Vi beskriver också hur vi jobbar på Confido.
Du hittar folder och frågorna här >>

Du som arbetsgivare kan även under 2021 ge dina anställda skattefria så kallade coronagåvor. För år 2020 var värdet 1000 kronor. För inkomstår 2021 är det nu en höjning till 2000 kronor.

Många arbetsgivare har fortsatt efterfrågat efter sätt att visa sin uppskattning för sina medarbetare samtidigt som man från politiskt håll vill gynna det lokala näringslivet. Coronogåva är ett exempel, andra sådana åtgärder är stödet för korttidsarbete, skattefri parkering vid arbetsplatsen och ersättning för sjuklönekostnad.

Vad är det då som gäller för Coronagåva?

Ps. Hur ser då reglerna ut när det gäller sommargåva? Det finns bara tre olika typer av gåvor som är skattefria för de anställda. Dessa är julgåvorna (värde högst 500 kronor inklusive moms), jubileumsgåvorna (endast företagets eget jubileum, till exempel 25-årsfirande; högst 1 500 kronor inklusive moms) och minnesgåvor (när den anställde exempelvis fyller 50 år eller slutar sin anställning; högst 15 000 kronor inklusive moms). Punkt slut!

Padel, styrketräning, massage eller golf? Friskvård på jobbet kan både öka de anställdas hälsa som att minska sjukskrivningarna – samtidigt som det gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare. Erbjuder ni någon form av friskvårdsbidrag till de anställda – påminn gärna då om att nyttja förmånen för det kan gynna er båda!

Men vad är det som egentligen gäller?

Vi har skrivit ner svaren på de vanligaste frågorna:

När är det skattefritt för de anställda och avdragsgillt för dig som arbetsgivare?

Jo, när erbjudandet riktar sig till hela personalen och motionen/friskvården är av ett mindre värde. Om detta är uppfyllt behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter på den skattefria friskvården, och kostnaden blir avdragsgill för företaget

Hur mycket får man ge i friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara max 5 000 kronor per år. Tänk på att om du som arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor då ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget. Som arbetsgivare ersätter du den anställde i efterhand mot att du får in kvittot för friskvårdsaktiviteten.

Vad godkänns som friskvård?

Tänk på att det är kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri. Vid hyra av utrustning separat kan friskvårdsbidraget bara användas för att bekosta aktiviteten, inte för att betala hyra av utrustning. Vilka aktiveter som är godkända som friskvårdsaktivitet finns listat på Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.htmlDe flesta företag har under 2020 påverkats av den rådande pandemin på ett eller annat sätt. Vid upprättande av årsredovisning för 2020 behöver företag med väsentlig påverkan, såväl positiv som negativ, se över hur detta kommuniceras i årsredovisningens olika delar. Det är viktigt att inte heller glömma bort förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla upplysningar om väsentliga händelser som inträffat under året och sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet.

Åtgärder för att hantera effekter av pandemin så som uppsägning av personal, nedläggning av verksamheter och avyttring av väsentliga tillgångar kan vara exempel på viktiga förändringar i verksamheten som ska beskrivas i förvaltningsberättelsen

När får då företag som tillämpar K2 eller K3 redovisa coronastödet?

Jo, man får redovisa stödet som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till om företaget:

Bedömningen av om stödet kan intäktföras på det räkenskapsår det hänför sig till senast i samband med att årsbokslutet eller årsredovisningen avges och avser förhållandena vid den tidpunkten. Även stöd som regeringen har aviserat efter balansdagen och stöd som företaget har ansökt om efter balansdagen kan omfattas av bestämmelsen.

– Det finns ett antal aktiebolag som säkert kan undvika kravet på kontrollbalansräkning tack vare denna ändring, säger Peder Grip, auktoriserad redovisningskonsult på Confido.

Bestämmelsen finns i punkt 4 i det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Observera att bolaget i sin årsredovisning behöver upplysa om att en ny tillfällig redovisningsprincip används med anledning av Corona pandemin.

För mer informationhttps://www.bfn.se/fragor-och-svar/coronafragor/

Att få redovisningen rätt kan göra stor skillnad för ditt företag!

Vill du ha vår hjälp med att göra din årsredovisning?
Skicka ett mejl till hej@confidoab.se så bokar vi ett möte.

Nu är det äntligen bestämt att omsättningsstödet för enskilda firmor blir verklighet.

Omsättningsstödet trädde i kraft den 9 november. Det är länsstyrelsen som tar beslutet om omsättningsstödet och får du det beviljat så betalas det sedan ut av Boverket.

Om du har möjlighet att ansöka om omsättningsstöd, så ska ansökan skickas in senast 31 januari 2021.

Krav på minskad omsättning;

Möjligt stöd:

Hör av dig om du har frågor eller behöver hjälp!

Nu går det att söka omställningsstöd för aktiebolag för de nya stödperioderna maj respektive juni och juli. Från den 20 oktober till och med den 30 november 2020 går stödet att söka på skatteverket.

Regeringen föreslår även ett stöd till enskilda näringsidkare som har drabbats av minskad omsättning. Det går inte att söka stödet ännu och det är inte fastställt hur ansökan kommer att gå till.
Stödet kallas Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare.

Behöver du hjälp eller råd kring detta så har vi kompetensen!

Information hos Skatteverket