Nu flyttar vi ihop med Talenom!

Redovisningsbranschen är under stor förändring. I takt med digitaliseringens framfart sker stora konsolideringar på marknaden. I början av 2021 köptes dåvarande Persson & Thorin upp av Talenom och i april 2022 förvärvades även Confido Redovisning. Nu tar vi båda byråer ett steg längre i integrationsprocessen och flyttar ihop. Vårt gemensamma kontor blir i nuvarande Confidos lokaler i Växjö.

Talenom arrow_forward

Nu är 2023 här och du som sköter företagets löner måste uppdatera dig på nya regler!

Höjd milersättning
När anställda kör med egen bil eller förmånsbil i tjänsten får de en skattefri ersättning för körda mil.
För egen bil får du 25 kronor per mil. För förmånsbil 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där är schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Höjt traktamente
För år 2023 höjs skattefria traktamenten för anställda som reser i tjänsten.

För heldag gäller 260 kronor per dag (resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) och 130 kr för halvdag (resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)

Som vanligt är traktamentet skattefritt endast när resan kombineras med övernattning.

Höjd statslåneränta – påverkar bland annat bilförmånsvärdet
Förmånsvärdet för tjänstebilar beräknas utifrån statslåneräntan. För 2023 har statslåneräntan höjts till 1,94 procent, mot föregående års 0,23 procent. Eftersom statslåneräntan har stigit kommer förmånsvärdet för tjänstebilar att vara högre än föregående år.

Höjd pensionsålder
Från och med 2023 höjs pensionsåldern till 66 år.

Uppgift om arbetsplatsens adress (arbetsställe) på arbetsgivardeklarationen
Glöm inte att från och med januari ska uppgifter om tjänsteställe finnas med på arbetsgivardeklarationen.

Vill ni ha vår hjälp inom lön ?

Låt våra lönekonsulter hjälpa er. Tveka inte med att kontakta oss!
hej@confidoab.se

Äntligen är julen runt knuten, och du som företagare har kanske tänkt anordna en julfest eller ge dina anställda en julklapp? Då finns det några saker som kan vara bra att ha koll på gällande avdragsregler.

Julfest eller jullunch med de anställda?

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget. Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person, alltså blir det åtminstone ett visst momslyft på kostnaden för julbordet. 

Kringkostnader som musikunderhållning, lokalhyra och uppträdanden är avdragsgilla med 180 kr + moms per person. Utgifter för anställdas hotellövernattningar och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla i sin helhet om det handlar om max en övernattning och inte är en ren rekreationsresa.

Tänk på att kringkostnaderna bara blir avdragsgilla vid två personalfester per år för företaget. Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 osv.

Det är inte helt ovanligt med julluncher istället för julfest med julbord. Om företaget tar med personalen på en jullunch är det normalt inte att räkna som intern representation och därmed ska lunchen förmånsbeskattas som vanligt hos de anställda. Kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som vanliga lönekostnader. Men om jullunchen används som julfest (personalfest) – då gäller reglerna för personalfester.

Får dina anställda julklapp i år? Vad är egentligen avdragsgillt för ditt företag?

Det finns såklart inget krav på att du måste ge julklappar till dina anställda men det är ett fint sätt att visa sin uppskattning i vintermörkret.

För att en julgåva ska vara skattefri för den anställde får den kosta max 500 kronor inklusive moms. Däremot räknar man inte med fraktkostnader om sådana tillkommer. Om du håller dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julklappen. 

Om du däremot köper en dyrare julklapp – ja om den så bara kostar 501 kr – ska julklappens hela värde förmånsbeskattas hos den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden men den blir avdragsgill på samma sätt som lön. Det blir dock lite dyrare eftersom företaget dels inte kan lyfta momsen och dels måste betala arbetsgivaravgifter på värdet. Då är det bättre att hålla sig inom de givna ramarna från Skatteverket.

Hur mycket tid lägger du på fakturering? Har du koll på obetalda och förfallna fakturor och får ni ut fakturorna snabbt efter leverans?

Att ha bra rutiner kring faktureringen kan göra stor skillnad på bolagets likviditet. Att se till att man får ut fakturan snabbt och effektivt efter att varan eller tjänsten är levererad och att man får betalt i rätt tid är saker man som företagare bör jobba aktivt med.

Här kommer några tips!

Kan du fakturera snabbare så kan kunden betala tidigare och bolagets likviditet blir bättre!

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera din faktureringsprocess, skicka ett mejl till din kontaktperson på Confido eller till hej@confidoab.se.

Äntligen är julen runt knuten, och du som företagare har kanske tänkt anordna en julfest eller ge dina anställda en julklapp? Då finns det några saker som kan vara bra att ha koll på gällande avdragsregler. Här har vi listat fyra bra tips!

1. Ge dina anställda en julklapp
Du kan ge en julgåva till dina anställda till ett värde på max 500 kr inklusive moms.
Om du håller dig inom den här beloppsgränsen får ditt företag lyfta momsen och dra av kostnaden för julklappen – och för den anställde är det skattefritt! 

Tänk på att i år så kan du kombinera den skattefria coronagåvan på max 2000 kr inklusive moms med julgåvan. Det innebär att det sammanlagda värdet inte får överstiga 2500 kr inklusive moms.

PS. Även om du är ensam i ditt aktiebolag så kan du ge dig själv en julklapp!

2. Bjud en kund på lunch
Kostar lunchen max 300 kr per person så får du dra av momsen, men sedan några år tillbaka ska själva kostnaden bokföras som en ej avdragsgill kostnad. Samma regler gäller även vid intern representation, dvs. mot de anställda.

3. Ha julfest med dina anställda
Har du en julfest eller en jullunch för dina anställda så är avdragsreglerna begränsade. Själva måltidskostnaden är inte avdragsgill men däremot får du även här dra momsen på ett underlag av högst 300 kr per person. Avdrag för kringkostnader, t ex teaterbesök, hockeymatch eller annan underhållning kan göras med max 180 kr exklusive moms per person.

4. Skicka en julgåva till din kund
Ska du skicka en julklapp eller julblomma till en kund är detta inte avdragsgillt. Det kan dock vara avdragsgillt om ni samtidigt har affärsförhandlingar, och då med max 300 kr per person exklusive moms. Ger du däremot en reklamgåva till ett mindre värde kan du få avdrag för hela kostnaden.

Genom att ge dina anställda bra verktyg för sin tidrapportering frigörs tid både för de anställda och för dig själv.

Idag finns det många enkla och prisvärda program där de anställda snabbt och smidigt, via app eller webb, kan registrera sin frånvaro, övertid och semester. Därmed kan de också själva hämta information, som t ex flex- och komptid eller semester, samt enkelt få tillgång till sina lönebesked.

Risken för felaktigt inmatade värden minimeras då närvaro och frånvaro registreras direkt i systemet. Man slipper också det tidskrävande och manuella jobbet med olika exceldokument, mejl eller handskrivna underlag.

En till fördel är att de anställda får möjlighet att själva hitta svar på eventuella frågor genom att de kan granska sin egen tidsregistrering. Det underlättar dessutom när de behöver ta fram underlag till myndigheter, som t ex Försäkringskassan.

Tre anledningar till att använda digital tidrapportering

”Extremt lätt och bra system för tidrapportering samt för attest. Enkelt att stämma av registrerade avvikelser och väldigt smidigt att använda.”

– Ralf Ekbäck, Sågtjänst i Syd AB.

Vill du ha hjälp med att komma igång?

Hör av dig till din kontaktperson på Confido, eller skicka ett mejl till hej@confidoab.se så hjälper vi dig igång. Ett tips är att vi börjar med någon enstaka anställda, utvärderar, och sen kör igång med alla anställda.

Förenklat kan det anses vara en plan för framtiden. Syftet kan vara att göra en prognos över kommande årsintäkter och kostnader, för att sedan kunna följa löpande hur resultatet faktiskt ligger till samt styra utvecklingen därefter.

Fördelarna med att göra en budget är många. Du kan planera verksamheten bättre och får en bättre uppfattning om hur du faktiskt ligger till. Har ditt företag anställda så kan det också var ett sätt att visa hur företaget går jämfört med uppsatta mål – och på så sätt skapa delaktighet och engagemang kring företagets siffror.

Resultatbudget

En resultatbudget hjälper dig att planera långsiktigt. Gör en enkel beräkning av kommande intäkter och kostnader, för att få en bild av resultatet för ditt kommande år. På så sätt kan du lättare säkerställa ett positivt resultat.

Det svåraste kan vara att räkna ut hur försäljningen, alltså intäkterna, kommer att se ut. Men har du drivit ditt företag i några år kan du jämföra med förra året eller de senaste 12 månaderna och sedan sätta ett mål baserat på det.

När det kommer till kostnaderna har du förmodligen redan bra koll på de som är återkommande och fasta. De rörliga kostnaderna är enklare att uppskatta efter att budgeterade intäkter är fastställda. När du gjort din resultatbudget har du ett stöd för att uppnå nya ekonomiska mål i ditt företag.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar, och visar på företagets kortsiktiga förmåga att betala t ex leverantörer, skatter, löner, lån och räntor.

Har du en verksamhet som har större säsongsvariationer eller en viss osäkerhet gällande pengar in i bolaget, så kan det vara bra att ha ett stöd för att undvika onödiga överraskningar gällande in- och utbetalningar i företaget. Ett bra resultat behöver inte innebära att likviditeten är god.

Likviditetsbudgeten utgår från vad du har på bankkontot idag och hur mycket pengar man planerar att betala ut respektive som ska komma in under samma period.

Vill du ha hjälp med att börja arbeta med budget?

Hör av dig till din kontaktperson på Confido så bokar vi en tid för att ta fram en budget åt ditt företag. Vi använder oss av webbaserade verktyg som gör det enkelt att tillsammans arbeta fram din budget. Dessutom går systemet att koppla ihop med ditt redovisningssystem, så att vi löpande kan stämma av ditt utfall mot din budget – och på så sätt följa de uppsatta målen.

Och glöm inte att fira när du når dina mål!

Lönehantering kan vara både tidskrävande och svårt. Det finns en djungel av regler kring semester, VAB, föräldraledighet och annan frånvaro. för att inte tala om alla frågeställningar och regler kring kollektivavtal, lagar och myndighetskrav.

Det är också vanligt att det är endast en administratör som hanterar företagets löner. Det gör att man blir extra sårbar vid semester, sjukdom eller när någon slutar.

Genom att ta hjälp av oss, kan du släppa all oro över att något blir fel. Vi ser till att sätta upp moderna lösningar, med exempelvis digital tidsrapportering, som gör lönearbetet mer effektivt. Vi förbereder filöverföring till banken och fixar myndighetsrapporteringen. Allt för att det ska bli så smidigt som möjligt.

Du kan se oss som din förlängda personalavdelning, med utbildade lönekonsulter som dessutom gärna
kan agera bollplank i olika personalfrågor.

Vi har tagit fram frågor som du kan svara på för att få koll på hur säker din löneprocess är. Exempelvis är löneprocessen kvalitetssäkrad, digital och har ni backup? Vi beskriver också hur vi jobbar på Confido.
Du hittar folder och frågorna här >>

Nu är det äntligen bestämt att omsättningsstödet för enskilda firmor blir verklighet.

Omsättningsstödet trädde i kraft den 9 november. Det är länsstyrelsen som tar beslutet om omsättningsstödet och får du det beviljat så betalas det sedan ut av Boverket.

Om du har möjlighet att ansöka om omsättningsstöd, så ska ansökan skickas in senast 31 januari 2021.

Krav på minskad omsättning;

Möjligt stöd:

Hör av dig om du har frågor eller behöver hjälp!

Nu går det att söka omställningsstöd för aktiebolag för de nya stödperioderna maj respektive juni och juli. Från den 20 oktober till och med den 30 november 2020 går stödet att söka på skatteverket.

Regeringen föreslår även ett stöd till enskilda näringsidkare som har drabbats av minskad omsättning. Det går inte att söka stödet ännu och det är inte fastställt hur ansökan kommer att gå till.
Stödet kallas Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare.

Behöver du hjälp eller råd kring detta så har vi kompetensen!

Information hos Skatteverket

Confido Redovisning erbjuder dig som företagare en personlig kontakt tillsammans med en digital redovisning – och givetvis till ett fast månadspris.
Vi sköter din bokföring, lönehantering och ditt bokslut – i paketet ingår dessutom att du alltid kan ta kontakt med oss när du behöver hjälp eller har frågor utan att det kostar extra varje gång.

Intresserad?

Hör av dig så kan vi inleda en diskussion!